Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru

Ynglŷn â’r Ganolfan

Mae Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru yn un o dair canolfan genedlaethol, ac yn weithredol o 2010. Mae’r Ganolfan yn hyfforddi athrawon cynradd ac uwchradd ac mae’n cael ei rheoli ar y cyd gan Brifysgolion Aberystwyth a Bangor. Mae’r sefydliadau yn cyd-weithio i gynnal a datblygu partneriaethau gydag ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws y rhanbarthau. Mae’r cyd-weithio hwn yn digwydd yng nghyd-destun partneriaeth strategol ehangach rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor mewn perthynas ag Ymchwil a Menter.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu hyfforddiant i’r sector Uwchradd mewn Saesneg a Drama, Daearyddiaeth, Hanes, TGCh, Ieithoedd Modern, Gwyddoniaeth a Chymraeg. Mae Prifysgol Bangor yn cynnig cyrsiau TAR Uwchradd mewn Celf, Mathemateg, Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol, Addysg Grefyddol, Gwyddoniaeth a Chymraeg. Yn ogystal mae Bangor yn cynnig y cwrs BSc Uwchradd (SAC) mewn Dylunio a Thechnoleg. Ar lefel Cynradd mae Prifysgol Bangor yn cynnig y cwrs tair blynedd BA Addysg Gynradd (Statws Athro Cymwysedig) a chwrs blwyddyn Tystysgrif Ôl-radd mewn Addysg Gynradd. Mae’r holl gyrsiau a gynigir yn y ddau sefydliad ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg a thrwy gyfrwng y Saesneg.

Ein Cenhadaeth